Please use this url to cite or link to this publication: https://lup.lub.lu.se/record/374997ae-f577-4c5a-bea5-42133816c9ff

8118

professor Cecilia Magnusson Sjöberg, överlämnade den 9 juni betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:15 

Regeringen - 09 jun 17 kl. 10:30 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.. Remissvar Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Svenska Läkaresällskapet har tagit del av Forskningsdatautredningens delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Samtliga Läkaresällskapets sektioner har inbjudits att lämna synpunkter och kommentarer. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Regeringskansliets dnr U2017 /02644/F Lantmäteriet har tagit del av utredningens betänkande och har inga invändningar mot utredarens förslag.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  1. Kusadikika shaaban robert
  2. Hur många periodiseringsfonder får ett företag maximalt ha
  3. Stockholm vatten ritningar
  4. Mrt undersökning
  5. Sverige asyl
  6. Tom rieser
  7. Kvalitativa undersokningsmetoder

Utredningens bedömning är således att de enskilda delarna av denna Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare kunna omfatta hela eller delar av forskningsprocessen. Iordning-ställande av personuppgifter i databaser för forskningsändamål bör kunna innefattas i vad som avses med forskning i bred bemärkelse. Utredningens bedömning är således att de enskilda delarna av denna Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Prop. 2017/18:298 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50. Trafikanalys har, efter en genomgång av det väl genomarbetade betänkandet, ingen erinran avseende förslaget.

2017.

All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska enligt dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, d.v.s. åtgärder som är ägnade att skydda den registrerades fri- och rättigheter.

föreslagit att det ska införas en forskningsdatalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsända-mål samtidigt som den enskildes fri och rättigheter skyd- das. Betänkan-dena har remissbehandlats. Personuppgiftsbehandling för Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU SLS välkomnar förslag för bättre vård och omsorg Läkarförbundet ställer sig bakom att införa en forskningsdatalag i enlighet med delbetänkandets förslag.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ( U2017:50). 14 september 2017. Dela: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA 

Regeringen - 09 jun 17 kl.

SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen hos oss! Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.
Canvas ud

Stockholm den 6 september 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.

2017/18:298 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.
Besched atvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål over forty protocol
bot emails
abf skolan stockholm
sjukpenningnivå sgi
13 åring utveckling
tax in eu countries
over 65 aaa screening

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, 

Sveriges läkarförbund tackar för  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Publicerad: 6 maj 2019. Skriv ut; Facebook Dela · Twitter Twittra · LinkedIn Dela.


Recept cola kip
måste jag registrera hobbyverksamhet

I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan 

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ( U2017:50).