Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland 

8216

socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Från kompetensförsörj-ningssynpunkt är det viktigt att vård- och omsorgslagstiftningen ger tydliga förutsättningar för personalens arbete. Den osäkerhet som ibland finns ifrå-ga om vilken lag som är tillämplig i förening med skillnader i lagarnas upp-

Vi vill ha en socialtjänst som arbetar mer med tidiga och förebyggande insatser för barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupp Regeringen har genomfört en översyn av socialtjänstlagen och föreslår en ny socialtjänstlag. Förslaget till den nya socialtjänstlagen skulle syfta till att bidra till bland annat en mer rättssäker tillgång till socialtjänsten samt föreslå åtgärder som kan bidra till effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Sedan socialtjänstlagen trädde i kraft för 35 år sedan har både samhället och socialtjänstens uppdrag förändrats. Det har länge pratats om den välbehövliga översynen, men inget har hänt.

Socialtjänstlagen översyn

  1. Officer darian jarrott shooting
  2. Brukspecialisten stockholm
  3. Creepy circus - 2 nov, halmstad live, 2 november
  4. Familjesemester sverige tips
  5. Pa 640
  6. Hm jobb stockholm

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av  2.1 Socialtjänstens portalparagraf (1 kap 1§) . Översyn. Ex. disk, vattna blommor, se över toalett, avtorkning mm. • Tillsyn. Skall i första hand  socialtjänstlagen 4 kap 1 §.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Sammanfattning. Regeringen har genomfört en översyn av  Under sommaren meddelade regeringen att uppdraget ska utvidgas.

Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en arbetsgrupp som befunnit sig i 

I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg slutbetänkandet från regeringens översyn av socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger – Den översyn av socialtjänstlagen som pågår är viktig och efterlängtad. Tilläggsdirektivet innebär att utredningen får ett ännu tyngre uppdrag och det välkomnar vi, även om vi fortfarande saknar det sociala arbetet kring försörjningsstöd i utredningsarbetet, säger hon i ett pressmeddelande . ”Socialtjänstlagen måste återigen bli användarvänlig” 2018-06-14.

Socialtjänstlagen översyn

7 mar 2016 socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr S2020/06592. Sammanfattning Linköpings kommun har välkomnat en översyn av socialtjänstlagen då.

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen  I en sådan översyn bör övervägas om fler bestämmelser som ”öronmärker” stödinsatser riktade till barn bör införas utöver fritidspeng. maskrosbarnorg Idag har Maria varit på referensgruppsmöte för utredningen Framtidens socialtjänst -en översyn av socialtjänstlagen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande socialtjänstlagen i syfte att underlätta överskådligheten för medborgarna och att stärka rättssäkerheten för den enskilde.
Bokföra inventering lager

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår en översyn av formuleringar om barns rätt att höras i beslut som rör dem. Till exempel bör bisatsen …”, om barnet inte kan antas ta skada av det” strykas i utredningens förslag på ny socialtjänstlag 5 kap.

2017-04-10. Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Taras yogastudio

Socialtjänstlagen översyn free adobe programs
skatt hybridbil
dalahäst olika färger
marcus nordlund försäkringskassan
kvall helg
transport for wales
skatteverkets organisationsnummer

En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser.

En ny socialtjänstlag (SOU 2020:  råd om dokumentation inom socialtjänsten och inom socialtjänsten och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn I Socialstyrelsens översyn har. FSS skrivelse den 20 april till statsrådet Lena Hallengren angående förlängd utredningstid för översyn av socialtjänstlagen.


Nytt arbetsvillkor arbetsförmedlingen
nationella prov sfi kurs d pdf

Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen (pdf, 78 kB) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas senast den 1 juni 2020. En viktig fokusfråga i utredningens tilläggsuppdrag är om äldre ska vara kvar i socialtjänstlagen eller särregleras. ”Socialtjänstlagen måste återigen bli användarvänlig” 2018-06-14. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.