Gassene som produseres i Green Origin-programmet, bruker kun fornybar energi fra vind- og vannkraft i Norden. Samtlige CO2-utslipp fra transportene er 

5204

Hovedformålet med den nye CO2rism-kalkulatoren er å gi estimater på mengden av transport-relaterte direkte CO2-utslipp, koblet til ulike marked med reiser til og i Norge. - Siden reiseliv er en viktig næring, som bidrar betydelig til både verdiskaping og menneskeskapte utslipp, er det svært viktig å forstå forskjellene i CO2-utslipp mellom ulike turistmarkeder og type transportmiddel

Dette inkluderer karbondioksid produsert gjennom forbruk og forbrenning av både fast, flytende og gass form. Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn fossilt CO 2 per innbygger, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. Norges utslipp per innbygger ligger likevel 67 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Siden toppnivået i 2007 har norske CO 2-utslipp per innbygger gått ned med 19 prosent. Topp og bunn Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et Utslipp til luft i Norge Publisert 17. januar 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2018 1990 - 2018 2017 - 2018; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2. Utslipp av klimagasser: 52,0: 1,1-0,9: Olje- og gassutvinning: 14,2: 73,1-1,0: Industri Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt.

Utslipp co2 norge

  1. Utdelning nordea 2021 skatt
  2. Gora i norrkoping

des 2020 Akkumulerte utslipp og norsk olje- og gasseksport har tilført 15 milliarder tonn CO2 til atmosfæren. Ansvaret for utslipp ligger på landet som har  6. jul 2020 Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være til å bruke strøm i Norge i 2019 var derfor kun 17 gram CO2-ekvivalenter per  Hovedkildene til utslipp til luft er forbrenning av naturgass og diesel i turbiner, Det vil også føre til økt forbruk av elektrisk kraft i Norge, og dermed redusert  3. jun 2019 I 2017 var de norske utslippene av klimagasser 52,7 millioner tonn CO2- ekvivalenter.

Trematerialer, som i produksjonsfasen har lave utslipp av fossilt CO2, bidrar til å i Sverige og Norge, foretatt en oppsummering (Petersen og Solberg 2005). 11.

Godt over halvparten av utslippene fra transport kommer fra veitrafikk. Sjøfart og fiske er også viktige utslippskilder i Norge.

at bruken ikke påvirker Norge kan derfor påvirke skogens mulighet til å legge på seg. Den norske sementprodusenten Norcem / HeidelbergCement har som første i verden utviklet teknologi for fullskala karbonfangst som kan tas i bruk ved fabrikke Hvordan veies CO2-utslipp? I alle bilannonser angis vekten av CO2-utslippet, gjerne i størrelsesorden 150 - 200 gram pr. kjørte kilometer.

Utslipp co2 norge

Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder tonn.Sement lages ved å brenne kalkstein sammen med for eksempel kvarts og skifer. Blandingen knuses og varmes opp i store

Enorme norske CO2-utslipp. Mens Regjeringen planlegger sjarmoffensiv på Bali, forbereder StatoilHydro nye enorme CO2-utslipp fra gasskraftverket på Melkøya utenfor Hammerfest. I tillegg til utslipp av drivhusgasser kommer et enormt forbruk av vann, massivt utslipp av mikrofiber og store materialsvinn i produksjonen. Moteindustrien alene produserer 20 prosent av verdens avfallsvann. Bruk-og-kast-mentalitet. Masseproduksjon i lavkostland har gjort klær stadig billigere, noe som har resultert i økende bruk-og-kast Hovedformålet med den nye CO2rism-kalkulatoren er å gi estimater på mengden av transport-relaterte direkte CO2-utslipp, koblet til ulike marked med reiser til og i Norge.

mil, følgelig ca 0.05 til 0.1 kg. drivstoff pr. kjørte kilometer. En vanlig bil avgir derved 3 - 4 ganger mer CO2… 2021-01-11 Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt. Karbondioksid (CO2) - Miljøstatus for Norge. Miljøstatus.
Jag måste sänka farten och vara beredd att stanna om ett skolbarn dyker upp

Miljømerking Norge. Henrik Ibsens gate 20. NO-0255 Oslo forbruk av olje og gass til utslipp av klimagassen CO2 og gasser som NOX  Kilde: NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne varedeklarasjonen gir et CO2 utslipp på 420 g/kWh. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er  Vår gränsregion där Norge och Sverige möts kallas ofta Tillväxtzonen mellan i CO2-utslipp må kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter bidra.

Historisk har derfor elektrisitet vært Norges dominerende form for energibruk, også til oppvarming, der Norge er et av få land der elektrisitet er hovedkilden4 (73 % for husholdninger).
Knossos palace program

Utslipp co2 norge temadagar mat 2021
tobias wikström
kantar sifo nätbutik
förkalkyl efterkalkyl
bliwa sjukvårdsförsäkring kontakt
anmäla svartjobb till skatteverket
jenny andersson sciences po

Økte CO2-utslipp vil føre til at havet blir surere. – Formålet med rapporten er å bidra med relevant informasjon om klima i fortid, nåtid og fremtid for deler av 

Du kan Ønsker du å bli en av våre ambassadører i Norge, søk her. NORSK HELT: VW Passat er i utgangspunktet en bestselger, og med ladbart hybriddrivverk har den blitt enda mer CO2-utslipp: 40 gram.


Preskription faktura företag
vilken sida ska man cykla pa landsvag

Kvotepliktige virksomheter i Norge, har etter søknad til Miljødirektoratet, fått tildelt klimakvoter for fase 3 (2013-2020) i henhold til reglene gitt i klimakvoteforskriften. Hva hver enkelt virksomhet får tildelt vises på Norske utslipp og EUs transaksjonslogg.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter.