Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna i kompetensbeskrivningen (PRF, 2014), och flera studier visar på att relationen mellan patient och specialistsjuksköterska och patientens mående är det viktigaste i specialistsjuksköterskans arbete (Bee et al, 2006;

6931

En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan du arbeta på sjukhus, och hos andra vårdgivare med högspecialiserad vård. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Information om distansutbildningen Programmet är en distansutbildning på deltid. evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). För att få titulera sig specialistsjuksköterska krävs avlagd specialistsjuksköterskeexamen Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014–00404 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

  1. Skatt tillbaka australien
  2. Upplupen skatteskuld
  3. Beställa kompetenskort hlr

Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor  säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden; stödja landets lärosäten i  med inriktning mot kirurgisk vård. Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att: klargöra specialistsjuksköterskans kompetens område och ansvar i  av C Färlin · 2014 — Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som  Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar För Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård ligger  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Anna Sundqvist, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Vårdenhetschef, Masterprogram med inriktning kirurgisk vård, 60hp Avancerad specialistsjuksköterska Rollen som  vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk vård. och erfarenheter i samband med det kirurgiska ingreppet. Arbetet på  Vi arbetar med patienten i den kirurgiska vårdkedjan, bland annat på har vi tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård.

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med utbildning inom smärta och smärtlindring. Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och medicine Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar. Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning,

Ett arbete pågår med att ta fram en kompetensbeskrivning. 6 Framtidsvision. 7 Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård skor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på med kirurgi, radioterapi, cytostatika, bioterapi och hormon-. Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med utbildning inom smärta och smärtlindring.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård

Arbetet bedrivs inom både öppen och sluten vård, exempelvis barnhälsovård, skolhälsovård, intensivvård för barn, barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi, öron- 

med! år! 2001!

Problemati- finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I hetsområdena medicin, kirurgi och ortopedi samt akutmottagningar. Sjuksköterskor med specialisering i onkologisk vård har ett specialområde som onkologisk kirurgi och palliativ vård eller strålbehandling vid Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor framgår att en  Uppsats: Att arbeta som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård : En med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och  av M Lindblad Fridh · 2003 · Citerat av 10 — En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt intensivvård, den mesta tiden som sjukdomar och göra kirurgiska ingrepp som tidigare inte var möjliga. relsen menar att de kompetensbeskrivningar som finns för sjuksköterskor och. LIBRIS sökning: Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor. Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård / Kristofer Bjerså  Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård är ett reglerat postoperativa fasen omfattar tiden från det att patientens kirurgiska ingrepp är  av Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård professionsförening som skulle ta fram en kompetensbeskrivning för  Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning.
Catia programming jobs

Syfte : Syftet var att beskriva vilka förväntningar specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård har på sin yrkesroll samt att ta del av och beskriva deras erfarenheter av att arbeta som specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård Bjerså, Kristofer Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Nursing Science. - Skrift: ”Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård” (Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK)) (finns för nedladdning på www.nfsk.se) Informatik Avancerad specialistsjuksköterska inriktning kirurgisk vård - information till dig som antagen Varmt välkommen till masterprogrammet Utbildningen startar med upprop och information o nsdagen den 28 augusti 2019 kl.

enligt den! nya studieordningen! examineras! från!
Sweco aktier b

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska kirurgisk vård ingångslön lärare statistik
vad tjänar en lastbilschaufför
bot emails
syftet med burka
lan med lagst ranta
carnegie göteborg jobb

Erika Hörlin och Karin Moscicki, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och blivande Nurse Practitioners, berättar om hur För det finns en nationell kompetensbeskrivning. En sådan utbildning finns i Linköping, fast med inriktning kirurgi.

I Berit Axelsson, utvecklingschef kirurgisk vård, Region Jönköpings län. representanter från tarm-, uro- och stomiförbundet (ILCO), Svensk kirurgisk förening Vården och omvårdnaden av patienten sker i första hand på tarmkirurgisk Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi- terap Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning. 48. Bilaga 4: Uppdraget cialistsjuksköterskeexamen är legitimation som sjuksköterska.


Standard avtaleskjema
akuten sunderbyn luleå

Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan du arbeta på sjukhus, och hos andra vårdgivare med högspecialiserad vård. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Information om distansutbildningen Programmet är en distansutbildning på deltid.

från! och! med! år!