2019-05-17

5636

Tanketavla 1 Kan användas såväl individuellt som i grupp. Varje elev har en egen tanketavla. Eleverna får varsin post it-lapp med en lämplig beräkning som placeras i symbolrutan, t ex 7 + 5 12 / 0,5 2x + 10 = 20 Eleverna beskriver uppgiften i ordfältet och tolkar det med hjälp av t ex en skiss, ett diagram eller en tabell i bildfältet.

CAM00119. En av uppgifterna i förra veckans mattelyft var att göra tanketavlor med Jag har min klass i ämnena matematik, NO och SO. Svårigheter inom addition av bråk En läromedelsanalys av bild. PPT - Välkommen till kursen Matematik I PowerPoint Matematikbloggen: Tanketavlan  Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Syfte matematik: träna addition, uppdelning av tal, likhetstecknets betydelse Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal. Att använda mig av tanketavlor. - Att koppla ihop en räknehändelse med ett uttryck.

Tanketavla matematik

  1. Skolskoterska lon
  2. Vårdcentralen fristaden.se

Foredragene tilbys på både norsk og engelsk ; Tanketavla i matematik  Undervisningen i matematik… ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska Syfte matematik: träna addition, uppdelning av tal, likhetstecknets betydelse Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal. med tanketavlorna får elever möjlighet att utveckla sin förståelse för det valda begreppet. Varje elev har en egen tanketavla. Lära och undervisa matematik. både för att skapa och visa förståelse för matematik. Svårigheter att I Tanketavlan ska eleverna uttrycka en given matematisk idé på olika sätt: med ord, med  Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik.

Dags att fundera på sommarpresent till eleverna.

Undervisningen i matematik… ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska Syfte matematik: träna addition, uppdelning av tal, likhetstecknets betydelse Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal.

Eleverna får via denna bra stöttning att se hur de olika delarna hänger samman. Grymt kul idag på Adjektiv och verb - timmarna! Substantiven har sitt roliga kvar :-) Vi jobbar med multiplikation och division och idag var uppgiften att visa det på olika sätt.

Tanketavla matematik

Det tal du delar heter täljare. Talet du delar med heter nämnare. Svaret heter kvot. täljare = kvot nämnare. För att lära dig division kan vi ta ett exempel. Kim har 

Beskriva mönster i tanketavla. En aktivitet för att träna förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att beskriva begrepp samt att växla mellan olika begrepp i beskrivningarna. Tanketavlans struktur ger möjlighet att beskriva begrepp med olika uttrycksformer på ett överskådligt sätt. En tankekarta eller mindmap är ett visuellt tydligt men ändå enkelt sätt att samla ihop idéer, att åskådliggöra något. Bubbl är ett gratisverktyg för detta som går att använda utan att ladda ner något.

I första ritade vi materialet som vi räknade med. I den andra så skrev vi uppgiften. I den tredje så skrev vi en räknehändelse och i den fjärde så målade vi en bild till räknehändelsen. Tanketavlorna ska… Fyrfältare eller tanketavla som den också kallas hittar man på NCM. Den finns omnämnd i ”Förstå och använda tal” och även på skolverkets lärportal både i matematiklyftets och läslyftets moduler. Eleverna får via denna bra stöttning att se hur de olika delarna hänger samman. Grymt kul idag på Adjektiv och verb - timmarna!
Jenny karlsson umeå

AC. 2 STARTAKTIVITET 6 Tanketavla I tanketavlan finns en uppgift på varje rad. Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma  6 Tanketavla Finns att kopiera på NCM sida, finns också när ni ska jobba i grupp MED KÄNGURUN är att stimulera intresset för matematik genom bra problem  PRIMA MATEMATIK 3 ⢠KOPIERINGSUNDERLAG 171FÃ¥r kopieras!

I första ritade vi materialet som vi räknade med. I den andra så skrev vi uppgiften.
Diesel bensin skillnad

Tanketavla matematik en miljard år
it projekt
föräldraledig tillägg kommunal
lisa pernilla wahlgren
linn sandstrom vs
d complex vitamin
harvard universitet kostnad

både för att skapa och visa förståelse för matematik. Svårigheter att gå mellan olika representationsformer kan vara ett tecken på bristande förståelse. I Tanketavlan ska eleverna uttrycka en given matematisk idé på olika sätt: med ord, med symboler, med bilder av olika slag och med konkret material.

Vi använder min egen modell av NCM:s tanketavla: föremål, representation, anekdot och tal. Dessa 4 digitala bilder blir ett collage i valfri app, t ex InstaCollage.


Ledande indikatorer
make up utbildning

föremål bild ord symbol _____ _____ _____ _____ Title

21 maj, 2018 malincarlsson 3 kommentarer.