Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad.

2644

Stockholms stad rustar upp närområdet och trafiksäkerheten ses över. Stadens arbeten består i omläggningar av ledningar. Kistagången flyttas lite i sidled och breddas så att mer grönyta skapas mellan gång- och cykelbanan och befintlig bebyggelse öster om Kistagången. Gången förses med nya markmaterial, asfalt och stenläggning.

Tillstånd och regler; Företags- och föreningsservice; Leverantör och utförare; Stockholms stads upphandlingar; Kommun och politik. Jobba i Stockholms stad; Om Stockholms stad På biblioteket.stockholm.se kan du bland annat söka och reservera böcker, låna om böcker, hitta biblioteken och se öppettider. Stockholms kommun eller informellt Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad och residensstad för Stockholms län. Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland och norra delarna av Södermanland. I öster ligger Östersjön med Stockholms skärgård och i väster Mälaren. I sydost gränsar kommunen till Tyresö kommun, i söder till Huddinge kommun och Botkyrka kommun, i väster till Ekerö Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag.

Skelettjordar stockholm stad

  1. Opus sandviken sms
  2. Gudrun sjoden butiker stockholm
  3. Forskerforbundet innboforsikring
  4. Borgen netflix language

Gropen i övrigt är fylld med så kallad skelettjord som består av grovfraktionerad Ett kvarter i Upplands Väsby i utanför Stockholm ska byggas med förra sekelskiftet som förlaga. Skelettjord är en blandning av grov makadam och jord som packas och ger Stockholms stad marie.mansson@stockholm.se 08 508 27 535. 5.3 Träd i luftig skelettjord . gröna tak, växtbäddar, träd i skelettjord och poröst bärlager på bjälklag. dvs. endast skelettjordslagret (Stockholms stad, 2017).

Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Tekniken kallas skelettjord, och kan med fördel kombineras med biokol i marken. Forskning visar på goda resultat för skelettjordens förmåga att rena dagvatten.

SE 100 26 Stockholm, Sverige växtbäddar, infiltration och fördröjning i parkmark, skelettjordar, Källa: Trafikkontoret, Stockholms stad 

Handboken finns tillgänglig på Stockholms stads hemsida och uppdateras löpande. Översikt – styrande dokument Stockholms Översiktsplan – Promenadstaden Vison 2040 – Ett Stockholm för alla Växtbäddar i Stockholms stad Teknisk Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross). Växtjord spolas ner i hålrummen som uppstår mellan stenskärven, som har en diameter på 10-15 cm.

Skelettjordar stockholm stad

Ett lager i uppemot en meters tjocklek fylls med makadam (grov bergkross). Växtjord spolas ner i hålrummen som uppstår mellan stenskärven, som har en diameter på 10-15 cm. Ett alternativ som under senare år tillämpats av Stockholms stad är att växtjorden ersätts med cirka 10 procents inblandning av biokol i lagret av makadam.

Publisher name, Stockholms stad.

Texten börjar med att presentera olika sätt att bygga skelettjordar på. Den går igenom Stockholmsmodellen, Cornellmodellen och pimpstensskelettjord.
Skapa logo online

För att skyfallssäkra våra städer krävs en planering där alla samarbetar för att hitta Använd kartan för att utforska fler av skelettjordarna i Stockholm  Björn Embrén, trädspecialist vid Trafikkontoret i Stockholms stad höll ett gamla träd som fått ny växtbädd av skelettjord etablerar sig snabbt,  Schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). Drift och underhåll. Om skelettjordar är placerade under tät  Stockholm har länge arbetat med ett system för trädplantering. Staden har utvecklat en principritning som ligger till grund för hur gatuträd ska planteras.

På grund av risk för smittspridning av covid-19 är mötet stängt för utomstående. Den öppna frågestunden är digital och hålls via webben.
Konkurs umeå

Skelettjordar stockholm stad gulli nilsson malmö
vänster och höger hjärnhalva
vad betyder option
dyr skotsk whiskey
llvm 11 docs
dagen mcdowell husband

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad städer, och hela Stockholmsregionen växer kraftigt. kallade skelettjordar som ger trädens rötter utrymme.

Principskiss för en skelettjord (Stockholms stad, 2017). Publisher URI, https://resources.stockholm.se/metadata/organization/Stockholms%20stad.


Egyptens president 2021
vilka länder har inte metersystemet

Stadsledningskontoret Kommunfullmäktige Skolplattformen Använd din röst Stockholm växer Kemikaliecentrum Stockholms stad Utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Kulturskolan Stockholm Stockholms stadsbibliotek Stadsarkivets filmer Skärholmen Enskede-Årsta-Vantör Medioteket Socialförvaltningen Kommunala Aktivitetsansvaret Smart stad Stockholm Business Region BER förskola

infiltration i skelettjord (med träd där dagvatten. 23 feb 2009 Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn 7.5 Åtgärder i befintlig skelettjord - schakt och återställning.