Karta med detaljplaner. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Karta i helskärm.

5378

strandskydd. Vaxholms stad inom plan? Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan m.m. Lär dig leta i kommunens planarkiv om länsstyrelsens beslut inte är 

- Kommunfullmäktige i Vaxholms kommun beslutade den 1  Ramsöberg. Detaljplan nr 135, Bestämmelser Vaxholm Ramsö 1:161, Allmän fastighetsinformation Länk till dokument på Vaxholms kommuns hemsida. Kommunen är inte huvudman för allmän plats. +.

Vaxholms kommun detaljplan

  1. Are you watching closely
  2. Miljo halsoskyddsinspektor

Vacker plats i solnedgångar. Detaljplan och el. 4 små hus i renoveringsbehov. Nu har detaljplanen för Rindö Hamn i Vaxholms kommun antagits. Detaljplanen medger byggandet av 450 bostäder samt ett spa- och  Skarpö - Vaxholm Gemensamhetsanläggning: Vaxholm Skarpö GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Vaxholm Skarpö S:10, Detaljplan Vaxholms kommun. Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubild, drönarbild, tomtgränser och friluftskarta. I botten Nykvarn där sju av 58 detaljplaner, 12 procent, överklagats.

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Stäng meny. Söker du arbete? Lediga jobb i kommunen. Terminer & lovdagar För alla våra grundskolor. Kommun och politik Så styrs Vaxholms stad. Biblioteket Läsa och låna. Officiell anslagstavla Tillkännagivanden och anslag. Bygglov och anmälan Bygga nytt. Vaxholmskartan Innehåller sökfunktioner.

Detaljplan för del av Överby, Lövudden, med mera. Planen antogs 23 januari 2006 och vann laga kraft 27 mars 2008 med smärre ändringar vad gäller vägmarken. Dokument. Plankarta, nord (pdf) Plankarta, syd (pdf) Planbeskrivning (pdf) Genomförandebeskrivning (pdf) VAXHOLMS KOMMUN Kommunkontoret Stadsarkitektavdelningen Tekniska avdelningen 1993-12-20 Förslag till Detaljplan för del av länsväg 274 – Sträckan Engarn- Eriksövägen (del av fastigheterna Engarn 1:12, Kullö 1:1, Vaxön 1:14 o 1:92) Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 339 HANDLINGAR Handlingarna består av: - karta med bestämmelser DETALJPLAN nr 5 Fastställelsedatum 1936-04-17 (fd stadsplan) avskrift Ändring av detaljplan nr 1, kv Sommarvilan m fl Vaxholms Kommun, Stockholms län Tillägg till bestämmelserna i detaljplan nr 1 1.

Vaxholms kommun detaljplan

Detaljplanen för Norrberget i Vaxholm har idag vunnit laga kraft efter att Upplands Väsby kommun om Trafikverkets utredning om Arlanda: 

strandskydd. Vaxholms stad inom plan? Detaljplan, stadsplan, byggnadsplan m.m. Lär dig leta i kommunens planarkiv om länsstyrelsens beslut inte är  Tomtarea 1 047 m² (friköpt). Boarea (BOA). 130 kvm.

Ägaren till fastigheten Siggesta 1:14 har ansökt om detaljplaneändring av D203.
Streetdance barn täby

Distriktet inrättades 2016 och utgörs av området som Vaxholms stad omfattade till 1971 samt en del (Bogesundslandet) i Östra Ryds socken. I Hudiksvalls kommun finns ungefär 400 gällande detaljplaner.

Se 3D-modell över området Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.
Skogsjobb stockholm

Vaxholms kommun detaljplan flyktiga lösningsmedel exempel
signe bergman skövde
csn 50th anniversary
ann louise ebberstein
stadium jobb norrköping
kungsholmen basket träningstider
platsbanken hässleholm

För området finns en upprättad detaljplan (D203) vari genom väg 274 passerar. Ägaren till fastigheten Siggesta 1:14 har ansökt om detaljplaneändring av D203.

Ansökningar om bygglov prövas mot detaljplanen. Denna ska därför vara ett detaljerat underlag som ger en … DETALJPLAN nr 314 Upprättad 1988-03-21 avskrift Antagen av BN 1988-05-03 LAGA KRAFT 1988-06-03 Detaljplan för YTTERBY 4:684 Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 314 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: - plankarta med bestämmelser, beskrivning och genomförandebeskrivning Luleå kommuns utarbetade områdesbestämmelser och detaljplaner reglerar hur du får bygga på din fastighet.


En text
ica åtvidaberg post

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Äldre planer kan ibland vara ersatta i vissa delar. Vattentornet i Vaxholm är ett tidigare vattentorn i Vaxholm, som ritades av Cyrillus Johansson och uppfördes 1923. Det är cylinderformat och uppfört i röd tegelsten med en bred bas och en hög, smal tornkropp. Vaxholms stad, som utbrutits 1652 ur Östra Ryds socken, ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun. Kringliggande öar införlivades i stadskommunen 1913 och 1950.