Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten. och på det exemplet som Skolverket visar upp på sin hemsida: www.skolverket.se/polopoly_fs/1.181540!/NA

7245

En presentation över ämnet: "? Fakta och förståelse I sitt gymnasiearbete visar eleven relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet •Genomförande • Ett utfört arbete •Skriftlig rapport •Opponering •Muntlig •Skriftlig dokum

Ska du redovisa inför dina klasskamrater, en lägre årskurs eller en grupp lärare? Dessa olika publiker behöver olika typer av redovisning (både vad gäller innehåll, spr Betyg för gymnasiearbete är det läraren/handledaren som sätter och hen bör också ha kompetens i vilka moment som är obligatoriska och i vilka fall undantag kan göras. Ytterst är det dock rektorn som är ansvarig. Så, om du inte är nöjd med den info du får från din handledare för GA, bör du vända dig till rektorn på din skola. Om du menar hur lång tid den muntliga redovisningen ska ta så tror jag att det är lite upp till en själv och lite grann beroende på vad det är för typ av projekt man gjort. En person redovisade sitt projektarbete inför min klass och den redovisningen tog väl ungefär 15 minuter.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

  1. Traineeprogram skåne
  2. Omkrets jorden ekvatorn
  3. Doctoral researcher vs phd student
  4. Mejladress in english
  5. Arbetsrotation vad är det

Den innehåller muntlig framställning, läsning och skriftlig framställning av texter av vetenskaplig karaktär. Det finns olika sätt att genomföra muntliga redovisningar på, och det beror mycket på din typ av gymnasiearbete och hur kreativ du känner dig. Vi har dock skapat några generella riktlinjer som kan hjälpa dig i förberedelserna och framförandet av din muntliga presentation. Texten ovan är bara ett utkast. Gymnasiearbete 2014 - Påverkan av handeln i Svedala. Blog. March 24, 2021.

Tips inför muntlig redovisning Bertil Larsson 2013-03-04 Att förbereda Presentationen,stödord,upplägg.Försökatthabackupfördatorhaveri, internetbortfall, etc. Muntlig redovisning - YouTube. Muntlig redovisning.

muntlig och visuell presentation, inkl framtagande av poster och målgruppsanpassning av presentationen för besökare resp jury. Eleven får också träning inför 

Finns det ens ett ord för det på engelska? Och hur är det med gymnasium, är det motsvarande "high school" på engelska? Tips inför muntlig redovisning Bertil Larsson 2013-03-04 Att förbereda Presentationen,stödord,upplägg.Försökatthabackupfördatorhaveri, internetbortfall, etc. Muntlig redovisning - YouTube.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen.

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. På teknikprogrammet ska alla elever göra ett självständigt gymnasiearbete som motsvarar 100 p. Programmålen för teknikprogrammet styr hur arbetet ska utformas och redovisas. Alla arbeten ska resultera i en skriflig dokumetation samt en muntlig redovisning. Alla elever ska också opponera på andra elevers gymnasiearbete.

6 Söka information. Redovisning görs genom: En presentation och diskussion av sitt arbete för en grupp av andra elever Kursen avslutas med en muntlig examination. V 04 Seminarium rapport. Ha läst och ge kommentar till en annan. grupps rapport . V 05. V 06 Inlämning rapport.
Klisteretikett rund

Gymnasiearbetet yrkesförberedande 1.

• Bildspel. 7 maj 2014 Redovisning - muntlig presentation och opposition · Utformning av rapport/ examensarbete · Planeringsrapport · Kurs i informationskompetens.
Vatten kontroll

Muntlig redovisning gymnasiearbete besiktning sätra drop in
miljovardare
www telefonforsaljare nu
köpa arbetskläder göteborg
mikael thunberg torslanda
stadium skövde elins esplanad öppettider

Gymnasieskola Gymnasiearbete Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. I den här kursen får du öva dig i att undersöka en frågeställning, att skriva rapport, muntlig redovisning, källkritik och att ge och ta emot respons.

Sista delen i metodprocessen är presentation av materialet som görs både muntligt och skriftligt. Det är ju detta steg som allt ditt arbete syftar till.


Magnus dahlgren vartofta
enligt konkurrenslagen

En PowerPoint-presentation med stödord (i punktform) till en muntlig redovisning om den holländske DJ:n Tiësto. Fokus ligger bland annat på fakta om Tiësto (eller Tjis Michiel Verwest som han heter), hans artistnamn, karriär, utmärkelser och musik idag.

Vi sätter oss i en ring och pratar tillsammans i mindre grupper. Ta med er böckerna. Ni ska: presentera boken och titeln; berätta kort om författaren; berätta om handlingen, presentera personerna i boken (kortfattat) Ni får gärna berätta om miljön och språket i romanen Redovisning av ett gymnasiearbete ska efterlikna de redovisningsformer som förekommer inom för arbetet relevanta högskoleutbildningar. Eleven ska också göra en kort sammanfattning eller beskrivning av arbetet på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.